Kansainvälisen kaupungin yksinäiset

Näkymä Taidemuseonmäeltä.

Ei tarvitse olla kaikkien ystävä, mutta jokaista ihmistä on tärkeä kohdella arvostavasti eikä ketään pidä jättää ulkopuolelle. Turun yliopiston professorin Niina Junttilan toteamus Tykkää turkulaisesta -kampanjan avauksessa oli mielestäni osuva. Jaoin sen Twitterissä. Viestiin tuli kommentti: Tuo pitäisi tietää ilman professorin sanomistakin.

Olen samaa mieltä.  Yksinäisyyttä pitkään ja monipuolisesti tutkinut professori Junttila joutuu kuitenkin tutkimuksiin pohjaten muistuttamaan, että liian usein ihminen voi olla toisille pelkkää ilmaa.

Kyseessä on ostrakismiksi kutsuttu ilmiö, joka oudosta nimestään huolimatta on valitettavan yleinen. Ostrakismi on sitä, että joku jätetään tahtomattaan ryhmän ulkopuolelle koulussa, harrastuspiirissä tai työpaikalla.

Sivuuttaminen voi olla tietoista, mutta se voi tapahtua kuin itsestään, huomaamattomasti. Työpaikan kokouksessa puheenvuoro ohitetaan tai mielipidettä ei koskaan kysytä. Vaikka muut eivät ostrakismia havaitsisi, sivuutetuksi joutunut tuntee sen kyllä: hän kokee ulkopuolisuutensa, tuntee olevansa näkymätön, merkityksetön, jopa hyljeksitty.

Turkua ihaillaan usein Suomen eurooppalaisimpana kaupunkina. Kulttuurikaupungin asukkaisiin kansainvälisyyden leimaama ylenpalttinen sosiaalisuus ei ilmeisesti kuitenkaan ole tarttunut. Suomessa joka kymmenes työikäinen kokee itsensä yksinäiseksi, turkulaisista vielä useampi.

Yksinäisyys vaivaa kaikenikäisiä pienistä lapsista nuoriin ja parhaassa työiässä olevista vanhuksiin.

Keinoja yksinäisyyden vähentämiseen on. Tykkää turkulaisesta -kampanjan tavoite on kunnianhimoinen; vuosikymmenen lopussa Turussa ei ole yhtään yksinäistä.

Kampanjan käynnistäjät tietävät, mikä yksinäisyyttä aiheuttaa ja miten lohdutonta yksinäisen elämä voi olla. Nyt tavoitteena on löytää yhdessä lisää keinoja, joilla ihmisiä voidaan tuoda yhteen ja vähentää yksinäisyyden kokemusta.

Tavoitteissa korostetaan sekä pieniä että suuria tekoja. Huomaavaisuus työkaveria kohtaan voisi olla itsestään selvää. Mitä sinulle kuuluu -kysymys ei ole turhaa kohteliaisuutta.

Tärkeää on luoda yhteisöllisyyttä systemaattisesti; tiloja, joissa kohdata ja ryhmiä, joissa jokaisella on merkitystä.

Kampanjassa ovat mukana Turun kaupunki, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, järjestöjä, oppilaitoksia, yrityksiä ja aktiivisia kaupunkilaisia. Kampanjaa koordinoi Tukenasi.fi – Turun Kaupunkilähetys ry.

Kampanja haastaa meitä kaikkia miettimään, mitä itse kukin voisi tehdä. Lupaan osaltani miettiä yksinäisyyden karkotuskeinoja ja pitää asiaa esillä. Uskon, että asenteisiin voi vaikuttaa.  Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi -viestiä kannattaa toistaa.

Kampanjan nettisivuilla on lisätietoa ja ohje, miten voi liittyä mukaan,

Näkymä Turun linnan ikkunasta.